top of page
14.png
TYA.PNG

TESTEN

BASISSCHOOL

Turn YOU Around biedt scholen in de gemeente Lochem aan om hen te ondersteunen in het in kaart brengen van de motorische ontwikkeling van de basisschool kinderen. Omdat de basisschoolleeftijd heel breed is, heeft Turn YOU Around ervoor gekozen om te starten met het testen in groep 2.

Het test-traject zal worden bekostigd door de gemeente Lochem. Ook zij zien het belang in van een goede motorische ontwikkeling.

Hier valt, gezien de ontwikkeling van de kinderen en bijbehorende leeftijd, de meeste winst te behalen. We ontdekken vroeg in hun ontwikkeling dat ze meer aandacht voor het ontwikkelen van de motoriek kunnen gebruiken en kunnen hierop inspelen.

 

De motorische vaardigheid van elk kind afzonderlijk wordt in kaart gebracht door middel van de 4 s-en test. De 4 sen test staat voor:

  • Stilstaan

  • Springen kracht

  • Springen coördinatie

  • Stuiteren

Op basis van deze 4 gebieden, kunnen we alle bewegingslijnen van bewegingsonderwijs dekken.

Een kind wat minder vaardig is in het onderdeel “springen-kracht” zal naar alle waarschijnlijkheid ook geen kanjer zijn in klimmen/klauteren, trampoline springen en tikspelen.

 

U mag dus aannemen, dat door middel van het testen van deze 4 onderdelen er een reëel beeld geschept wordt van de motorische vaardigheden van het betreffende kind. Dit is in de afgelopen 25 jaar uitgebreid onderzocht en getest.

Doormiddel van het invoeren van alle gegevens in ons leerlingvolgsysteem, komen we tot een helder overzicht en advies ten aanzien van de motorische ontwikkeling van deze kinderen.

Volgend schooljaar starten deze kinderen in groep 3.

In groep 3 gaan we leren lezen en schrijven. Als het kind de schrijfvoorwaarden nog niet bezit, dit houdt in; de motorische ontwikkeling van het kind is nog niet ver genoeg ontwikkeld, wordt het aanleren van letters en schrijven erg lastig.

Om juist nu, deze kinderen in groep 2 wat extra aandacht te geven en te weten welke motorische oefeningen deze ontwikkeling stimuleren, kunnen we preventief voor deze kinderen aan de slag.

 

WAT TE VERWACHTEN ALS

BASISSCHOOL

4 s-en test

Turn YOU Around neemt de 4 s-en test af bij de kinderen uit groep 2. Wij hopen dit zo snel mogelijk met u in te plannen, zodat er genoeg tijd overblijft voor Motorische Remedial Teaching voor de kinderen die motorisch een duw(tje) in de rug kunnen gebruiken. En zo dat zij met alle schrijfvoorwaarden in hun bezit met een fijn gevoel kunnen starten in groep 3.

Afhankelijk van het aantal leerlingen in groep 2, kunnen we in een schooldag de testfase afronden!

Overzicht en advies

Wanneer Turn YOU Around alle gegevens heeft verwerkt in haar leerlingvolgsysteem zal zij een overzicht voor uw school maken en een advies uitbrengen wat de resultaten van de leerlingen betreft. Het overzicht en het advies zullen met ongeveer een week in uw bezit zijn.

Er zijn verschillende opties om hier een vervolg aan te geven:

De school neemt een sessie MRT* af, waarbij middels 8 bewegingsmomenten een groep kinderen motorisch extra aandacht krijgt. Hiervoor zal Turn YOU Around een handelingsplan maken, gericht op de benodigde motorische oefeningen en een brief verzorgen die naar ouders kan worden gestuurd. Zie bijlage 1 voor een kostenoverzicht.

Ouders van kinderen die motorisch extra oefenen goed kunnen gebruiken worden door school ingelicht. Hierbij kunnen ouders er zelf voor kiezen om contact op te nemen met mij voor MRT. (via www.TurnYOUAround.com)

Verschillende mogelijkheden zijn:

  • Individuele sessie op gewenste locatie.

  • Individuele sessie op mijn praktijk in Harfsen.

  • Groeps MRT op mijn praktijk of op school.

 

 

De ouders van een aantal kinderen nemen gezamenlijk MRT af, wat gegeven mag worden onder schooltijd. (hierdoor wordt het voor ouders goedkoper dan individueel, zie punt 2)Dus organisatie via school en aanbod om dit onder schooltijd te laten plaats vinden. Betaling geschiedt door de ouders zelf.

De school kiest ervoor om zelf aan de slag te gaan met de motorische onderdelen die naar voren zijn gekomen uit de test.

samen.png
bottom of page